Skip links

EMDR TERAPİSİ

funny guy widen eye scan it 176420 19605

DR. Burak Toprak

EMDR TERAPİSİ

EMDR kelime anlamı göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamanına gelmektedir. Bu  terapi yöntemi son derece hızlı ve başarılı bir yöntemdir. Yaklaşık 30 yıldır tüm dünyada uygulanmakta olan bu yöntem her geçen gün gittikçe geliştirilmekte ve şimdiye kadar 2 milyon insana uygulanmıştır.

EMDR’yi Kim Geliştirildi ?

1987 yılında Dr. Francine Shapiro’nun bulduğu bu yöntem göz hareketleri ile kendini rahastzı edici düşünceleri zihninden uzaklaştırdığını farketmesi keşfedilmiş ve yıllar içinde geliştirilmiştir.

EMDR Nasıl Etki Eder ?

EMDR terapisinin alt yapısını uyum sağlayıcı bilgi işleme modeli oluşturur. Beynimiz kendisine gelen her bilgiyi işler ve bunları hafızaya kaydeder. Gün içinde edindiğimiz duygu, düşünce, imaj, koku, ses gibi bilgiler anı yumaklarına dönüştürülür. Gün içinde edindiğimiz bilgiler gelecekte yaşayacağımız olayları daha hızlı çözüme kavuşturmak için hafızada kaydedilir.

Eğer bu sistemin sağlıklı işlemesini engelleyen bir olayla karşılaşırsak, özellikle travmatik bir takım olaylar ya da çok rahatsız edici bir olay yaşadığımızda bu sistem bozulur ve beyin bu olumsuz deneyime bağlı edindiği bilgileri yeni anı ağına dahil edemez ve mantıklı çıkarsamada bulunamaz. Sonuç olarak yaşadığı olaydan gerekli çıkarımı yapamaz. Sonuç olayalar olay sırasında oluşan duygu, düşünce, imaj, ses ve beden duyumları işlenmeden olduğu haliyle depolanır. Olduğu gibi depolanan bu anı ilerleyen yıllarda bu olayı hatırlatıcı olaylar yaşadığımızda bize benzer tepkiler vermemize neden olur.

Beyin günlük olarak edindiği bilgileri REM uykusu döneminde hızlı göz hareketleri evresinde sağlıklı bir şekilde işler. Yukarda bahsetiğmiz gibi bazen makro travmalar bazen de mikro travmalar sağlıklı bir  şekilde işlenemez ve hafızaya depolanır. EMDR terapisinde terapist yeniden REM dönemindeki benzer göz hareketlerini yaptırarak o sırada aklına gelen bu anı yumağı ile ilgili kişinin olumsuz duygu, düşünce ve duyumlarını düzeltmeye çalışır.

EMDR TERAPİSİ HANGİ HASTALIKLARDA UYGULANIR ?

Performans geliştirme (örneğin spor ve buna benzer diğer başarı gerektiren konularda)

 •  Kendilik değeri ve özgüven gibi yapılandırılması gereken duygusal kaynakların kazanımında
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Depresyon
 • Panik ataklar
 • Yas
 • Fobiler
 • Yeme bozuklukları
 • Performans kaygıları
 • Stres azaltımı
 • Baş ağrısı
 • Kilo verme
 • Uçak fobisi
 • Bağımlılıklar
 • Vajinismus
 • Cinsel ve/veya fiziksel taciz
 • Beden algısı bozuklukları
 • Kişilik bozuklukları

EMDR TERAPİSİ NE KADAR SÜRER ?

EMDR terapisini süresi kişiden kişiye ve hastalıktan hastalığa göre değişebilmektedir. Ortalama 8-10 seansta başarılı sonuçlar alınmakla birlikte bazı vakalarda 1-2 seansta gözle görülür ciddi düzelmeler olmaktadır.

DEPRESYON TEDAVİSİNDE EMDR

Depresyonun birçok türünde depresyonla ilgili takıntılı düşünceler fazladır. Depresif düşünceler kişinin etrafındaki insanlarla ilgili olabileceği gibi kendisi ile ilgili  suçluluk içeren düşünceler de olmaktadır. Kişinin kendisi ile ilgili  imajı bu depresif düşüncelerden dolayı olumsuzluklarla doludur.

Depresyonun bir çok türünde de diğer psikolojik sıkıntılarda geçmişte olmuş olumsuz yaşantıların olumsuz duygusal etkilerinden kurtulamama ve mevcut olumlu duygu birikimlerimizden yararlanamama durumu mevcuttur.

Depresyondaki kişi geçmiş yaşantısında hiçbir şeyin olumlu olmadığını düşünür ya da yaşanmış güzel anıların geride kaldığını, bir daha eski günlerdeki gibi iyi  hissedemeyeceğini inanır. Depresyondaki kişinin fikri o olumlu duyguların da hafızasından silindiği şeklindedir. Yaşam onun için olumsuzluklardan ibarettir ve çok kötü hissediyordur. Olumlu duygusal hazine ile olan temasını güçlendirmek için depresyondaki kişiye sadece geçmişindeki olumlu deneyimleri ve güçlü yönlerini hatırlatmak yeterli olmayacaktır. Depresyondaki kişinin ihtiyacı olan, olumlu duygusal hazine ile duygusal bir temas kurmasını sağlamaktır.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing-Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) yöntemi sürekli geçmişiyle, suçluluklarıyla ve kızgınlıkları ile meşgul kişiye , bu olumsuz yaşantıların olumsuz duygusal etkilerine karşı duyarsızlaşmasında etki eder. EMDR yöntemi ile normalde beynin otomatik olarak zamanında yapamadığı zihinsel işleme ve doğal iyileşme sürecini yeniden kişinin yapmasına ve olumsuz duygu, düşünce ve duyumlarını değişmesini sağlamaktır.  EMDR uygulamaları, psikolojik sorunların çözülmesinde son derece hızlı ve etkili sonuçlar verir.

FOBİLERİN TEDAVİSİNDE EMDR TERAPİSİ

Fobiler toplumumuzda çok sık rastlanan bir hastalıktır. Fobi gerçekte korku yaratmayacak bir duruma karşı duyulan heyecan, korku ve kaçınma durumudur.

En Sık Görülen Fobiler

-Kapalı alan korkusu (Klostrofobi)

-Uçak fobisi

-Kan, yaralanma fobisi

-Kedi, köpek fobisi

Call Now Button