Skip links
şema terapi

TEDAVİYE DİRENÇLİ DEPRESYON

Depresyon genellikle ilaç, terapi veya ikisinin kombinasyonu ile yönetilir ve genellikle semptomlar tedavi ile düzelir. Ancak bazen tipik tedavi ile semptomlar iyileşmez.

Tanımlar değişiklik gösterse de, yeterli doz ve süreye sahip iki veya daha fazla tedavi girişimi beklenen rahatlamayı sağlayamadığında, bozukluk “tedaviye dirençli depresyon” olarak kabul edilebilir.

Tedaviye dirençli depresyon karmaşık olabilir. Uyku sorunları ve iştah sorunları gibi depresyon belirtileri hastanın tedaviye uyumuna rağmen devam edebilir. Diğer zamanlarda semptomlar kısa bir süre düzelir ancak geri gelir.

Depresyon ilk birkaç tedaviye cevap vermiyorsa bile, bunun tedavi edilemeyeceği anlamına gelmediğini hatırlamak önemlidir. Ancak tedaviye farklı bir yaklaşım gerektirebilir. Semptomlarınızı ve tedaviye yanıtınızı izlemek için doktorunuzla birlikte çalışmalısınız, böylece sizin için işe yarayan bir seçenek bulabilirsiniz.

Yaygınlık

Araştırmalar, insanların% 30 ila% 40’ının antidepresan aldıktan sonra depresif belirtilerde yalnızca kısmi bir iyileşme yaşadığını bulmuştur. 1  İnsanların yaklaşık% 10 ila% 15’i antidepresan tedavilere hiç yanıt vermiyor.

Tedaviye dirençli depresyonu olan kişiler için sonuçlar önemli olabilir. Zayıf sosyal işlevsellik, tıbbi komorbidite ve artan ölüm oranı ile ilişkilidir.

Tedavi edilmeyen depresyon da yaygın bir engellilik nedenidir, bu nedenle rahatlama getirebilecek stratejiler bulmaya devam etmek önemlidir. Tedavi edilmeyen depresyonda ömür boyu intihar riski % 2 ila % 15 arasındadır.

Semptomlar

Tedaviye dirençli depresyon şu şekilde ortaya çıkabilir:

 • İlaç tedavisine veya psikoterapi tedavisine herhangi bir yanıtın olmaması
 • Standart depresyon tedavilerine yeterli yanıt yok
 • Kısa gelişmelerin ardından depresif belirtilerin geri dönüşü

Standart tedaviler işe yaramadığı veya hiç işe yaramadığı için insanlar derin bir umutsuzluk yaşamaya başlayabilir. Semptomlar, herhangi bir rahatlama veya ruh halinde iyileşme hissetmeden aylarca sürebilir.

Nedenleri

Doktorlar ve araştırmacılar, tedaviye dirençli depresyona neyin neden olduğundan tam olarak emin değiller. Bazı teoriler şunları içerir:

 • Genetik: Araştırmacılar, kalıtsal özelliklerin, insanların vücutlarının farklı antidepresanlara nasıl tepki vermesinde rol oynayabileceğine inanıyor. Bazı genler tedaviye dirençli depresyon ile ilişkilendirilirken, genetik biyobelirteçleri tanımlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 2
 • Yanlış Teşhis: Standart depresyon tedavilerine kötü yanıt, insanlara yanlış depresyon teşhisi konduğunda da ortaya çıkabilir. Majör depresif bozukluk semptomları olabilirken, aslında bipolar bozukluk gibi farklı bir duruma sahip olabilirler .
 • Metabolik anormallikler: Bazı araştırmalar, metabolik bozuklukların ve beslenme yetersizliklerinin tedaviye dirençli depresyonda rol oynayabileceğini öne sürdü. Örneğin bir çalışma, folat (B9 vitamini) eksikliğinin, tedaviye dirençli depresyonu olan kişilerde daha yaygın olduğunu buldu.   Metabolik koşulların tam etkisini belirlemek için bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Teşhis

Depresyon tedavisi gördüyseniz ancak belirtileriniz düzelmediyse, doktorunuzla konuşmalısınız. Tedaviye dirençli depresyon, Ruhsal Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabında (DSM-5) yer alan resmi bir tanı değildir ve tutarlı bir şekilde tanımlanmamıştır. Bazı uzmanlar, rahatlama olmaksızın iki farklı antidepresan denemesi yapılmış olarak tanımlandığını öne sürerken, diğerleri, depresyonun dirençli olarak tanımlanması için dört farklı tedavi alabileceğini öne sürüyor.

Her durumda, semptomlarınız ve endişeleriniz hakkında daima doktorunuzla konuşmalısınız. Herhangi bir rahatlama, yalnızca minimum rahatlama veya semptomların tamamen geri dönüşünü deneyimlemediyseniz, farklı bir antidepresana veya tedaviniz için başka yaklaşımlara ihtiyacınız olabilir .

Doktorunuz şunları yapabilir:

 • Şimdiye kadar denediğiniz tedavileri gözden geçirin
 • Tedavilere gösterdiğiniz yanıt türünü düşünün
 • Mevcut fiziksel sağlığınızı değerlendirin ve altta yatan tıbbi durumları değerlendirin
 • Diğer psikiyatrik bozuklukların teşhisini düşünün
 • Şu anda aldığınız diğer ilaçları ve takviyeleri değerlendirin

Doktorunuz tedaviye dirençli depresyona sahip olduğunuza inanıyorsa, farklı bir dozaj, ilaç veya tedavi yaklaşımı önerebilir. Doktorunuz ayrıca ek tedavi önerileri ve seçenekleri için sizi bir psikiyatri danışmanına yönlendirebilir.

Tedavi

Tahminler değişmekle birlikte, depresyonlu hastaların% 30 ila% 50’sinin herhangi bir yerde belirli bir antidepresan ilaca yanıt vermeyebileceğine inanılmaktadır. Bir hekim veya psikiyatrist bir ilacı tedavi başarısızlığı olarak kabul etmeden önce aşağıdaki soruları dikkate alacaktır:

 • İlaç ne kadar süreyle uygulandı? Çoğu antidepresanın etkisini göstermesi dört ila altı hafta sürer . Bir tedavinin işe yaramadığını ilan etmeden önce, sağlayıcılar ilacın etkili olacak kadar uzun süre kullanıldığından emin olmak isteyeceklerdir.
 • Hasta reçeteye ne kadar yakından bağlı kaldı? Bir reçete, genellikle, yalnızca zamanın önemli bir yüzdesine göre reçeteye göre alınırsa “uyulduğu” kabul edilir. Kaçırılan dozlar, bir ilacın etkili olma yeteneğini büyük ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, bir ilacın başarısız olup olmadığını belirlemeden önce, doktor bir hastanın buna uyup uymadığını bilmek isteyecektir. Bazen doktorlar, bir hastanın ilacını izlemek için hap sayımı yapar veya başka adımlar atar.
 • İlaç terapötik bir dozda mı? Bazen riski veya yan etkileri en aza indirmek için ilaçlar düşük dozda başlatılır. Tolere edildikçe doz yavaşça artırılabilir. Bir hekim, tedavinin başarısız olup olmadığını belirlemeden önce dozajın terapötik bir seviyede olmasını sağlamak isteyecektir.

İlaçlar

Bir psikiyatrist, mevcut ilacınızın bir başarısızlık olduğunu tespit ederse beyin kimyasını farklı bir şekilde etkileyen başka tedavi seçenekleri vardır .

Psikoterapi

Halihazırda psikoterapiye katılmıyorsanız, tedavinize psikoterapi ekleyebilir.

Diğer Tedavi Seçenekleri

İlaç ve terapi depresyonu azaltmadığında, doktorunuz diğer tedavi seçeneklerine geçmeye karar verebilir. Tedaviye dirençli depresyon için etkili olabilecek bazı ek prosedürler şunlardır:

Tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyon (rTMS): 

rTMS, beynin belirli alanlarını uyarmak için bir mıknatıs kullanılmasını içerir. 1985’ten beri kullanılmaktadır ve giderek daha fazla kullanılmaktadır, özelikle amerika, avrupada bir çok ülkede tedaviye dirençli depresyonda giderek sık kullanılmaya başlanan bir yöntemdir. Yaklaşık 20-30 seans uygulanan bir yöntemde toplam tedavi süresi ortama 4 haftada tamamlanmaktadır. Yapılan klinik çalışmalarda hastaların %50’sinde tedavi sonrası remisyon, % 68 civarında tedaviye yanıt bildirilmiştir. En sık yan etkisi geçici süreli baş ağrısı ve karıncalanma hissidir. 10.000 de 1 ihtimalle nöbet riski bildirilmiştir.

Elektrokonvulsif Tedavi (EKT): Dirençli depresyon için belki de en etkili tedavi EKT’dir. EKT, genel anestezi altında uygulanan bir işlemdir. Elektrik akımları beyinden geçerek kısa bir nöbeti tetikler. Beyin kimyasında depresyonu azaltabilecek (ve diğer akıl hastalıklarının semptomlarını tersine çevirebilecek) değişikliklere neden olduğu görülmektedir. Genel olarak güvenli kabul edilmesine rağmen, bazı kısa süreli hafıza kaybı ve bazı fiziksel yan etkiler gibi yan etkilere sahip olabilir. ECT genellikle başlangıçta haftada iki ila üç kez uygulanır. Tedavi süresi değişebilir, ancak toplamda altı ila 12 seans arasında uygulanır.

Vagus sinir stimülasyonu (VNS):  VNS, vücuda kalp pili benzeri bir cihazın implante edilmesini içeren cerrahi bir prosedürdür. Beynin ruh halini düzenleyen bir bölgesini etkilediği düşünülen vagus siniri boyunca ilerleyen uyarıcı bir tele bağlanır. Cihaz, implante edildikten sonra vagus siniri yoluyla beyne düzenli uyarılar gönderir. Etkilerin hissedilmesi birkaç ayı bulabilir.

Leave a comment

Call Now Button