Skip links
Bağımlı Olduğumu Nasıl Anlarım ?

10 Adımda Bağımlı Olduğumu Nasıl Anlarım ?

Bağımlı Olduğumu Nasıl Anlarım ?

Bağımlılık genetik, psikolojik, sosyal etmenlerin rol aldığı bir beyin hastalığıdır. Dsm-5 tanı kriterlerine göre bağımlılık:

 • Bir yıl içinde aşağıdakilerden en az ikisi kendini göstermeli, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ve işlevsellikte düşmeye yol açmalıdır:
 • İstendiğinden daha büyük ölçüde veya uzun süreli kullanım
 • Maddeyi bırakmak veya kontrol altında tutmak için istek veya sonuç vermeyen çabalar
 • Maddeyi elde etmek, kullanmak veya etkilerinden kurtulmak için gerekli etkinliklere çok zaman ayırma
 • Madde kullanımı için çok büyük bir istek duyma veya kendini zorlanmış hissetme
 • Tekrar eden kullanım sonucu sorumluluklarını yerine getirememe (işte, okulda, evde)
 • Olumsuz etkilerine rağmen kullanıma devam etme (toplumsal ve kişiler arası sorunlar)
 • Kullanımdan dolayı günlük etkinliklerin bırakılması veya azaltılması (iş, eğlence vb.)
 • Tehlikeli olabilecek durumlarda dahi kullanmaya devam etme
 • Olumsuz bedensel veya ruhsal etkilerinin bilinmesine rağmen kullanmayı sürdürme
 • Maddeye tolerans gelişmiş olması
 • İstenen etkinin ortaya çıkması için artan madde gereksinimi
 • Aynı miktarda maddenin sürekli kullanımı sonucu etkisinin azalması durumu
 • Yoksunluk belirtileri (Bulantı, uykusuzluk, kusma, sinirlilik, bunaltı, huzursuzluk, saldırganlık, ishal, terleme, titreme, kas sızıları, ateş vb.). Her madde yoksunluk belirtisi göstermez.
 • 1 yıl içinde bulguların 2 veya 3’ü varsa hafif, 4 veya 5’i varsa orta, 6 veya daha fazlası varsa şiddetli kabul edilir.

DSM-5’te on ayrı madde kümesi tanımlanmıştır.

 1. Alkol
 2. Kafein
 3. Kenevir (esrar)
 4. Varsandıranlar (LSD, meskalin, fensiklidin vb.)
 5. Uçucular (tiner, benzin, gazolin, bali vb.)
 6. Opiyatlar (morfin, eroin, kodein, metadon vb.)
 7. Dinginleştirici, uyutucu ve kaygı gidericiler (diazepam, klorazepat vb.)
 8. Uyarıcılar (amfetamin, ekstazi, kokain vb.)
 9. Tütün
 10. Diğer bilinmeyen maddeler
Call Now Button