Skip links
cift terapisi scaled

AİLE TERAPİSİ İLETİŞİMİ İYİLEŞTİRİYOR

Aile terapisinde öncelikle aile bireyleri arasındaki iletişim biçimine odaklanarak
ilerlenmektedir. Problemin oluşumunda, devam etmesinde ya da çözümünde her bir aile
üyesinin rolü anlaşılmaya çalışılmaktadır. Aile bireyleri arasındaki iletişim ve sevgi dili
değerlendirilmekte, öfke ve kızgınlıkların veya iletişimsizliklerin altındaki sebeplere bakılarak
çözüme odaklanılmaktadır. Aile bireylerinin birbirlerine farkındalık geliştirmeleri, empatik
olmaları ve daha sağlıklı ilişkiler kurmaları için de bir alan sunmaktadır. Sadece eşler
arasındaki dinamikleri değil, kardeşler arasındaki, anne baba ve çocuk arasındaki, aile
büyükleri ve diğer bireyler arasındaki ilişkileri de sisteme dahil etmektedir.

Terapide kişiler sınırlarını öğrenmeyi, partnerine ya da diğer aile bireylerine olan davranışının
ona nasıl hissettirdiğini görmesini sağlar. Bununla birlikte kendine üzerine düşen
sorumluluklarını keşfeder. Kendi payına düşen hataları fark eder ve daha sağlıklı iletişim
kurmayı hedefler.

Aile terapisi hangi durumlarda yardımcı olabilir?
 Aile anlaşmazlıkları, aile krizleri, aile içi şiddet, çatışmalar
 Aile çocuklarının davranışlarından endişe ettiğinde. Örneğin; yeme bozuklukları,
çocukların değişen davranışları, okul problemleri,
 Çocukların okul problemlerinde
 Aile bireylerinde fizyolojik, psikolojik hastalıkla ya da madde bağımlılıkları
görüldüğünde
 Aile üyeleri büyük bir değişikliğe hazırlandığında ve sorunlar yaşayabileceklerini
düşündüklerinde
 Aile bireylerinden bazıları ya da tamamı doğal afetler gibi travmalara maruz
kaldığında… Kimi aileler bu durumlarla daha rahat baş edebilirken, kimileri ise bu tip
aile krizlerini aşabilmek için yardıma ihtiyaç duyarlar.
 Yaşamın dönüm noktalarında… Yas, ayrılık, yaşlılık, kültürel uyum, travma, göç,
boşanma, evlat edinme süreci, madde bağımlılığı, fiziksel hastalıklar, ebeveynlerden
birinin işe geri dönüşü gibi durumlarda aile terapisi oldukça fayda sağlamaktadır.

Psikiyatrist Dr Burak Toprak

Leave a comment

Call Now Button