Skip links
vitamin b12

DÜŞÜK B12 SEVİYESİ VE DEPRESYON

B12 vitamini eksikliği bilişsel gerilemeyi hızlandırabilir ve uzun süre tedavi edilmezse
bunamaya sebep olabilir. Bu nedenle, B12 eksikliği olan yaşlı yetişkinler, zamanında tespit
edilip tedavi edilirse, bilişsel bozulma döndürülebilir veya önlenmesi sağlanabilir.
Yapılan bir araştırmada B12 seviyesinin depresif semptomlara etkisi incelenmiştir. Çalışmaya
4 yıl boyunca gözlemlenen yaşlı popülasyon dahil edilmiştir. Bu çalışmada katılımcıların ilk
B12 seviyeleri ile 2. ve 4. yılda meydana gelen depresif semptomları arasındaki ilişkiye
bakılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre B12 seviyeleri, depresif semptomları olan grupta
depresif olmayanlara göre daha düşük çıkmıştır. Başlangıçta düşük B12 seviyesine sahip
katılımcıların, dört yıl sonra depresyon geçirme olasılığının önemli ölçüde daha yüksek
olduğunu göstermiştir.
Düşük B12 seviyesine sahip yaşlı yetişkinlerin 4 yıl boyunca depresif belirtiler geliştirme
olasılığı %51 fazla tespit edilmiştir. Ve bulgular, B12 seviyesinin yaşlılarda depresif
semptomlara etkisini ve gıda takviye politikasında yaşlı yetişkinlerde depresif semptomların
önlenmesindeki önemini ortaya koymaktadır.

Leave a comment

Call Now Button