Skip links
meditasyon

MİNDFULNESS İLE ŞEFKATLİ VAROLUŞ

Mindfulness tekniklerinden biri olan şefkatli varoluşta, bireylerin kendilerini suçladıkları ve
katı eleştirel bir tavır içinde oldukları durumlarda önemli etkilere sahip olabilmektedir. İlk
olarak, rahat bir pozisyon alınır, yaşanılan zamana odaklanmak için farkında nefes alınarak
başlanılır. Kişiden onun için güvenli olabilecek bir yeri zihninde oluşturması istenir. Yanında
bilgeliği ve şefkatli oluşuyla bildiği bir kişiyi hayal etmesi de istenebilir. Bireyi zorlayan
olumsuzluğa bu varlığın nasıl tepki vereceği, ona nasıl önerilerde bulunabileceği de hayal
edilir. Önemli olan bu varlığın şefkat dolu halini özümseyebilmektir. Geçmiş yaşantıların olası
pişmanlıklarını azaltmakta, şu anda olmakta önemli rol oynayan odaklanmış dikkat, nefes alıp
vermeye, çevredeki sesleri fark etmeye yardımcı olmaktadır. Hayatın akışına kapılıp gitmek
yerine dinlenmeye ve yavaşlamaya katkı sağlayabilir. Odaklanmış dikkat ile seslerin, nefesin
algımızdan geçip gittiğini deneyimleriz. Yargısız gözlem, zihinde belirebilen düşünce ve
duyguları aynı mesafede fark edebilmeyi öğretir. Düşünce ve duygu süreçlerimizi olası tüm
kusur ve hatalarıyla kabul edebilmek bilinçli farkındalık sürecinin önemli bir unsurudur. Bu

beceriyi geliştirmek için ise, kendimize sevgi dolu nezaket sunmanın ve şefkatli varoluş
tekniğinin kullanılmasının etkili olabileceği düşünülmektedir.

Leave a comment

Call Now Button