Skip links
alkol bağımlısı

ALKOL BAĞIMLISI OLUP OLMADIĞINIZI ÖĞRENİN

Dünya Sağlık Örgütüne göre, alkol bağımlılığı, alkolün yinelenen bir biçimde veya sürekli
kullanımından kaynaklanan kullanım bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Amerikan
Psikiyatri Birliğinin belirlediği DSM- 5 tanı ölçütlerine göre alkol bağımlılığı; on iki aylık bir
süre içinde, aşağıdakilerden en az ikisi ile kendini gösteren, günlük hayatında belirgin bir
sıkıntıya ya da işlevsellikte düşmeye yol açan, sorunlu bir alkol kullanım örüntüsüdür.
1. Kullanımı kontrol etme kabiliyetinin bozulması,
2. Alkol kullanmayı bırakmak ya da denetim altında tutmak için sürekli bir istek ya da
sonuç vermeyen çabalar olması,
3. Alkol kullanımına diğer etkinliklere göre daha fazla öncelik verilmesi,
4. İşte, okulda ya da evdeki konumunun gereği olan başlıca yükümlülüklerini yerine
getirememe,
5. Zararlarla veya olumsuz sonuçlarla karşılaşılmasına rağmen kullanıma devam
edilmesiyle kendini gösteren güçlü bir alkol kullanma isteği,
6. Alkolün gitgide eski etkisini kaybetmesi (tolerans geliştirilmesi),
7. Çoğu kez, istendiğinden daha fazla ya da daha uzun süreli olarak alkol alınması,
8. Alkolün etkilerinin neden olduğu ya da alevlendirdiği, sürekli ya da yineleyici
toplumsal ya da kişiler arası sorunlar olmasına karşın alkol kullanımını sürdürme,
9. Yineleyici bir biçimde, tehlikeli olabilecek durumlarda alkol kullanma,
10. Alkol kullanımının kesilmesi veya azaltılması sonrasında yoksunluk belirtilerinin
görülmesi.
Eğer sizin de alkol kullanımınız var ancak bağımlı olup olmadığınızı merak ediyorsanız
günlük rutininizde aşağıdakileri yaşıyorsanız bir hekime gitmenizde fayda olacaktır.

Alkol almaya daha fazla vakit ayırmak için hobilerinizi, spor yapmayı, sanat
ekinliklerine gitmeyi vs. azalttınız ya da bıraktınız ise
 Her kullanımınızda az içeceğim diye başlayıp miktarı ve süreyi hep artırıyorsanız
 Alkolü bırakmaya ya da azaltmaya karar verip de sonrasında vazgeçiyorsanız
 Alkol almadığınızda titreme, sinirlilik, terleme gibi belirtiler yaşıyorsanız
 Alkol kullanmanızla orantılı olarak psikolojik (uykusuzluk, depresyon, stres, kaygı
vb.) ve/veya fizyolojik (karaciğer ve mide sorunları vb.) sorunlar yaşıyorsanız
 Alkol kullanımının verdiği zararların farkında olduğunuz halde devam etmek için
sürekli nedenler buluyorsanız
 Alkol kullanımı, aile ve iş yaşamındaki ilişkilerinizi ve sorumluluklarınızı olumsuz
etkiliyorsa

Bir bağımlı olma ya da bağımlı olma yolunda ilerlediğinizi gösterir. Alkol bağımlılığında
profesyonel destek ile başarılı sonuçların alınabildiği ancak destek almadan çok daha yıkıcı
sonuçlarla karşılanma ihtimalinin olduğu unutulmamalıdır.

 

Psikiyatrist Dr Burak Toprak

Leave a comment

Call Now Button