Skip links
tms web site 400x400 1

BAĞIMLILIKTA TMS TEDAVİSİ

TMS tedavisi 2008 yılından itibaren Depresyon tedavisinde kullanılmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. TMS bir cihaz yardımı ile beyne dışarıdan manyetik uyarım verilerek ilgili beyin alanlarının uyarıldığı bir tedavi yöntemidir. Hastanın kafatasına yakın yerleştirlen cihaz 15-30 dakika boyunca manyetik uyarılar sağlamakta ve ilgili beyin alanlarınıdaki nöronal aktiviteyi düzenleyici bir rol oynar.

TMS tedavisi Depresyon, OKB, Komorbid Anksiyete ve Bağımlılık tedavisinde CE onaylı bir tedavidir.

Madde ve alkol bağımlılığında da etkili olduğuna dair çalışmaların her geçen gün giderek artması bir çok ülkede bağımlılık alanında da TMS tedavisinin uygulanmasına neden olmuştur.

İtalya’da bağımlılık alanında çalışan Doktor Luigi Gallimbert, TMS tedavisi ile 300’den fazla kokain bağımlısı hastayı tedavi etmiştir. Gallimbert, National Institute on Drug Abuse (NIDA) tarafından 2013 yılında yapılan ve madde bağımlısı farelerin beyin hücrelerini uyararak bağımlılıktan kurtulduklarını gösteren çalışmadan sonra bu araştırmaya başladı. Çalışmadaki fareler nöronlarının ışıkla kontrol edilmesine izin vermek üzere genetik olarak modifiye edilmiş kokain bağımlısı farelerdi ve NIDA araştırmacıları farelerin beyinlerinde dürtülerin kontrolünden sorumlu alanları uyardıklarında hayvanlar büyük bir hızla bağımlıklarından kurtuluyorlardı. Araştımacılar Antonello Bonci ve Billy Chen, insan beyninde de TMS ile prefrontal korteks bölgesine uygulanacak benzer uyarıların uyuşturucu alışkanlığını gidermekte rol oynayabileceğini belirtmişlerdi, Gallimbert de tam olarak bunu uyguladı.

Gallimbert 32 kişilik bir katılımcı grubu ile TMS’nin kokain bağımlılığı tedavisindeki etkinliğini test etti ve TMS tedavisini kliniğinde uygulamaya başladı. Gallimbert ve ekibi daha sonra 16 kokain bağımlısı için umut vaadeden sonuçlar gösteren çalışmalarını yayınladılar.

TMS tedavisi, her türlü bağımlılığın tedavisinde potansiyel bir yardımcı olarak görülse de özellikle kokain bağımlıları için faydalı olduğuna dair bir çok çalışma yayınlanmıştır. Dünya genelinde yaklaşık 13 milyon kişinin kokain bağımlısı olduğu bilinirken, nikotin, alkol ve eroinin aksine kokain bağımlılığının tedavisi için FDA onaylı bir ilaç henüz bulunmuyor.

Son zamanlarda yapılan hayvan çalışmaları, kompulsif kokain arayışının prelimbik frontal korteks aktivitesini güçlü bir şekilde azalttığını gösterirken, bu beyin bölgesinin optogenetik stimülasyonunun kompulsif kokain arayışını önemli ölçüde engellediğini ve kokain tüketimini azaltmak için beyin stimülasyonu uygulamak için güçlü bir gerekçe sağladığını göstermektedir.

Mevcut ön bulgular, kokain bağımlısı hastalarda rTMS tedavisinin güvenli, etkili olduğunu ve kokain kullanımını azaltmada rTMS kaynaklı Prefrontal korteksin stimülasyonu için potansiyel terapötik rolünü göstermektedir.

Kokain, tarih boyunca performans arttırıcı olarak kullanılan psikostimülan bir ilaçtır. Kokainin uzun süreli kullanımı, bağımlılık ve çok çeşitli bilişsel eksikliklerle ilişkilidir. Şu anda, kokain bağımlılığı için etkili olduğu kanıtlanmış hiçbir ilaç bulunmamaktadır. Önceki ön klinik çalışma, inhibe edici bilişsel kontrol, karar verme ve dikkat ile ilgili olan prefrontal korteksi (PFC) uyaran tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyondan (rTMS) fayda sağladığını göstermektedir.

Yapılan bir çalışmada, Kokain bağımlılığı için DSM-5 kriterlerini karşılayan 284 ayakta tedavi hastasının (268’i erkek) geriye dönük gözlemsel bir çalışmasıdır. Tedaviye girişte çoğu kokaini her gün veya haftada birkaç kez kullanıyordu. Tüm hastalara 3 ay rTMS uygulandı ve 2 yıl 8 aya kadar takip edildi. Uyuşturucu kullanımını değerlendirmek için öz bildirim, aile raporları veya diğer önemli kişiler tarafından raporlar ve düzenli idrar taramaları kullanılmıştır.

Bu çalışma, geniş bir hasta populasyonunda rTMS tedavisi ile kokain kullanımında uzun süreli azalmaların eşlik ettiğini göstermiştir.

TMS tedavisi Avrupa’da bağımlılık alanında kullanımı onaylanmış bir tedavi yöntemidir.

Kokain Bağımlılığında , Novella Fronda Vakfı Profesör Luigi Gallimberti ve Antonelli Bonci tarafından yönetilen bir İtalyan araştırma tarafından yapılan bir pilot çalışma standart tedavi alan kontrol grubu için% 19, TMS grubu için % 69 etkinlik saptandı.  (Terraneo ve ark . 2016. ). Bu ilk bulgular, gözlemsel bir çalışma ile takip edildi ( Madeo ve diğerleri, 2020. )

Madeo ve arkadaşlarının yaptığı uzun dönemli takip çalışmasında 284 kokain bağımlılığı olan hasta değerlendirildi. Kokain bağımlılığı için TMS tedavisini aldıktan sonra 8 ay ile 2 yıl boyunca doktorlar tarafından takip edildiler ve TMS tedavisinin kokain kullanımında uzun süreli azalmalara yol açtığı gösterildi. Dr Graziella Madeo: ”TMS tedavisinin Madde kullanımına bağlı oluşan nöronal devrelerdeki işlev bozukluğunu hedefleyerek anormal davranışı değiştirmektedir. Yalnızca madde özlemini azaltmak ya da yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda hastalarımız, kokain kullanımında potansiyel olarak nüksetmeyi tetikleyen koşullarda daha fazla kontrollü oluyorlar ve yaşamlarının diğer yönlerinde de olumlu değişiklikler yaşıyorlar. “

Yorum Yapın

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için Cookie'leri kullanır.
Call Now Button