Skip links
young woman sleeping work 1

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN YAŞLARA GÖRE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklik Döneminde DEHB
 Az ve düzensiz uyku
 Yeme problemleri
 Aşırı bağımlılık
Erken Çocukluk Döneminde DEHB
 Aşırı hareketlilik
 Olaylara ve durumlara düşünmeden dalma ve korku hissetmeme
 Bir obje dışındakilere dikkat edememe
Okul Öncesi Dönemde DEHB
 Dikkati toplama güçlüğü
 Söz dinlememe
 Akranları ile iletişim ve oyunda güçlük çekme
 Oyun oynarken başına buyruk davranma
 Amaca yönelik davranış azlığı
 Disipline yönelik olumsuz tavır sergileme
İlkokul Döneminde DEHB
 Dikkat toplama güçlüğü
 Dürtüsel ve saldırgan davranış sergileme
 Yaşıtları ile ilişkide güçlük
 Öğrenme güçlükleri
 Düşük kendilik algısı
Ergenlik Döneminde DEHB
 Zayıf sosyal ilişkiler
 Antisosyal ve saldırgan davranışlar
 Yaşıtları ile ilişkide güçlük
 Okul başarısızlığı
 Düşük kendilik algısı

Yetişkinlik Döneminde DEHB
 Davranım bozukluğu
 İş ve evlilikte sorunlar
 Alkol ve madde kullanımı

Yorum Yapın

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için Cookie'leri kullanır.
Call Now Button