Skip links
mobing

MOBBİNGE MARUZ KALIYOR MUYUM?

İngilizce “yıldırma” (Mobbing) kavramı, “mob” kökünden gelmektedir. “Mob” sözcüğü,
İngilizce’de yasal olmayan biçimde şiddet uygulayan kalabalık veya “çete” anlamındadır. Bir
eylem biçimi olarak mobbing sözcüğü ise, psikolojik şiddet, kuşatma, topluca saldırma,
rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamına gelmektedir.

İşyerinde uygulanan “zorbalık, duygusal taciz ya da yıldırma” sözcükleriyle Türkçe’ye dahil
olan “mobbing”, özellikle hiyerarşik yapılarda gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun,
diğerlerine ruhsal yollar kullanılarak, uzun süreli sistemli baskı uygulaması, duygusal saldırı
ve yıpratmaya çalışması olarak tanımlanmaktadır. Haksız yere suçlama, dedikodu ile
saygınlığını zedeleme, alay etme ve doğrudan veya dolaylı şiddet uygulayarak, bir kişiyi işi
bırakmaya zorlama amaçlı kötü niyetli girişimler olarak tanımlanmaktadır.

Eğer sizde işiniz ile ilgili mutsuzluğunuz varsa, isteksizlik ve bezginlik yaşıyorsanız,
haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, kendinizi öfkeli ve çaresiz hissediyorsanız bunların
nedeni de aşağıdaki gibi ise;
 Çözümlenmemiş bir çatışma, baş eğmediğiniz bir durum varsa,
 İşyerinde aşağılanma, tehdit edilme ya da dışlanmaya maruz kalıyorsanız
 Herkesin önünde küçük düşürülüyorsanız, alay ediliyorsanız
 İş performansınız hakkında haksızca eleştirilip yeriliyorsanız
 Sorumluluklarınızı yapmayı engelleyen mantık dışı uygulamalar isteniyorsa
 İşten atılmayla tehdit ediliyorsanız
 Hakkınızda asılsız dedikodular çıkarılıyorsa

Bu davranışlar sürekli ve ısrarla yapılıyorsa; altı ay ya da daha uzun bir zamandır anlam
veremediğiniz bu saldırılar sonucu özgüveniniz yara aldıysa, çok iyi yaptığınız bir iş
konusunda kendinizi yetersiz hissetmeye başladıysanız, mobbing mağduru olduğunuz
söylenebilir.

Neler yapılabilir?
Mobing mağdurlarına, yeni bir iş araması, yardım alması, özgüvenini geliştirmesi, olasılıkları
hatırlaması, yaraları sarmaya çalışması, yasal işlem yapması önerilmektedir. Mobing’e
uğranıldığı düşünülüyorsa buna uygun başa çıkma beceriler geliştirmenin büyük önem
taşıdığını söylemek gerekir. Öncelikle bu durumun farkına varmak sonra ise sorunu
arkadaşlarla paylaşmak ve profesyonel yardım almak gerekebilir. Bu çabalar sorunun
kalıcılaşmasını önleme yanında bireyin başa çıkmasını, örselenmeden kurtulmasını
sağlayabilir.

Yorum Yapın

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için Cookie'leri kullanır.
Call Now Button