Skip links
şema terapi

OKB TEDAVİSİNDE ŞEMA TERAPİ

OKB için ilk sırada ilaç tedavisi, seçici seretonin geri alım inhibitörü’dür (SSRI). OKB
tedavisinde bu ilaçların etkililiği yıllardır kanıtlanmış durumdadır. Ancak OKB uzun bir
tedavi gerektiren, kronik bir bozukluktur ve kullanılan ilaçların düzenli gitmesi ve doktor
kontrolü dışında kesilmemesi gerekmektedir.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk tedavisinde ilaç tedavisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi olmak
üzere 2 ana tedavinin etkililiği kanıtlanmış görünmektedir. Ancak tedaviyi yarıda bırakma
oranlarının yüksek olması ve BDT sonrası kalıntıların görülmesi, farklı terapi ekollerinin
OKB üzerinde kullanılmasını düşündürtmüştür. Bu bağlamda 3. Kuşak Terapiler OKB için
umut verici olmaktadır.

3. Kuşak Terapiler arasında ele alınan bir terapi türü olan, adımları Young (1990) tarafından
atılan Bilişsel Davranışçı Terapi ile yaşantısal tekniklere dayanan Şema Terapi olmaktadır.
Aslında kişilik bozuklukları ve diğer kronik ruhsal bozuklukları tedavi etmek amacıyla
geliştirilen Şema Terapi kökenini klasik Bilişsel Terapi’den almış olsa da, Bilişsel Terapi’ye
oranla şema ve mod kavramlarına daha fazla odaklanmaktadır. Hastanın mevcut ve geçmiş
yaşamındaki ve de terapi sırasındaki duygu, düşünce ve davranışlarına yönelik birçok
teknikleri içermektedir. Şema Terapi’de ele alınan en belirgin becerilerden birisi, içinde
bulunulan andaki işlevselliğin işlevsel olmayan modlarının farkına varabilmektir.

3. Kuşak Terapiler arasında yer alan Şema Terapi geleneksel bilişsel davranışçı yaklaşımların
üzerine inşa edilerek ancak birkaç kritik açıdan farklılık göstermektedir. Geleneksel bilişsel
davranışçı yaklaşımlarla benzer şekilde bu yeni müdahaleler de kurama dayalıdır ve ilişkili
temel ilke, süreç ve sonuçların deneysel olarak değerlendirilmesine dayanmaktadır. Ancak
bunlar, sonuç olarak davranışsal değişime odaklanmakla birlikte, psikolojik olayların
doğrudan biçim ya da sıklığına müdahale etmeden, işlevini değiştiren bağlamsal ve
deneyimsel değişim yöntemlerini de vurgulamaktadır. Ve erken dönem çocukluk
yaşantılarında karşılanmamış ihtiyaçlarında giderilmesine önem vermektedir. Sonuç olarak
hedefini, belirtileri azaltmaktan, yaşam kalitesini anlamlı düzeyde artırmaya yönelik
uygulanabilir becerileri geliştirme yönünde genişletmiştir. Ayrıca psikopatolojinin altında
yattığı düşünülen süreçlerin her yerde var olan doğasını ve de terapistin de aynı danışanı gibi
pek çok temel meseleyle ilişkili zorluk yaşayan bir insan olduğu varsayımını vurgulamaktadır.
Bu doğrultuda OKB için Şema Terapi kullanılmaya başlanmış. Ve yapılan çalışmalarda
kullanılan yöntem ve tekniklerin uygulanmasıyla başarılı sonuçlar alınmıştır.

Psikiyatrist Dr Burak Toprak

Leave a comment

Call Now Button