Skip links
kis depresyonundan kurtulmak

ŞİZOFRENİDE İLAÇ TEDAVİSİ YETERLİ GELİR Mİ?

Şizofrenide ilaç tedavisi halüsinasyonlar, hezeyanlar, saldırganlık, ilgi ve istek eksikliği,
duygusal küntlük, kişisel bakımda azalma gibi semptomlarda etki etmektedir. Ancak bununla
beraber toplumsal ilişkilerle ilgili yakınmalar ve topluma dahil olmak için destekleyici bir
psikososyal müdahale oldukça faydalı olmaktadır.
Kişiler şizofreni nedeniyle kendilerini savunmasız hissedebilirler; olayları objektif
değerlendirmede zorlanabilirler. Bunun yanında, toplumun şizofreniye dair yanlış bilgileri ve
önyargıları da hastaların iyileşmeye dair motivasyonunu düşürebilir.
Psikososyal tedaviler hastanın kendine ve hastalığa dair farkındalığını artırır ve bu hastalığı
yaşamının merkezine koymasını engeller.
Hasta, kendinin şizofreni dışında da bir yaşamının olduğunu fark ettiği zaman yeni hedefler
edinebilir. Bunlar da kişinin motivasyonu artırabilir.
Şizofreni kişinin kimliği değil, zaman zaman zorluklar yaşadığı ve nüksettiği bir rahatsızlık
olarak görülmeye başlanırsa kişi bilinçli bir şekilde baş edebilir ve hayata dahil olabilir.

Leave a comment

Call Now Button