Skip links
paranoya

TRİKOTİLOMANİ NEDİR?

Trikotilomanide, genellikle saç, kirpik, kaş, sakal ve bedenin çeşitli bölgelerinden yolma
eğilimi görülmektedir. Bazen koparılan tüy veya saçın yenmesi ile mide ve bağırsakta biriktiği
de görülür.
Trikotilomaninin nedeni nedir?
Trikotilomaninin stresle başa çıkmada öğrenilmiş bir yol olduğu düşünülmektedir. Nörolojik
ve biyolojik çalışmalar, genetik yatkınlığa ve nörotransmiterlerdeki dengesizliğe de dikkat
çekmektedir. Öğrenme ve genetik faktörler nedeni ile daha önce ailede görülmüş olması
ortaya çıkma olasılığını artırabilir. Altı ile on üç yaşları arasında görülmeye başlar.
Kadınlarda, erkeklere oranla görülme olasılığının dört kat daha fazla olduğu düşünülmektedir.
Trikotilomani tedavisi
Depresyon, kaygı ve stresle doğru orantılı olmaktadır. Trikotilomani tedavisinde öncelikle
stresi azaltma, stres yönetimi, yaratan durumlara odaklanılır. Direkt bir etkisi olmasa da
Trikotilomani hastaların sosyal ilişkilerini de etkileyen bir hastalıktır. Birçok hasta
görünümünden ötürü utandığından ve çekingenliğinden bahsetmektedir. Bu yüzden
trikotilomaninin düşük benlik değeri ile de ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Psikoterapide davranışçı terapi yöntemi fayda sağlamaktadır ve stres yaratan duygu, düşünce
ve davranışın önlenmesi ve stres azaltma alışkanlığının değiştirilmesine odaklanılır. Bununla
beraber farmakoterapi de trikotilomani de seyri hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

Leave a comment

Call Now Button